Presentació
  Sistemes de Gestió
  Assessorament en la Gestió
  Area de Formació
  Producció Agroalimentaria
Ecològica
  Assessorament Legal
  Medi Ambient
  Enginyeria
  Dades de Contacte

 Area de Mediambient

Contem amb un equip d’enginyers especialistes en aspectes de disseny i gestió mediambiental que us poden solucionar i optimitzar els aspectes relacionats amb la vostra activitat.


TRÀMITS ADMINISTRATIUS EN GESTIÓ DE RESIDUS
Tramitem tota la documentació necessària per complir amb la normativa vigent: Declaració anual de residus industrials (DARI), Declaració anual d’Envasos (DAE), Informe Preliminar de Situació (IPS),  Plans Empresarials de Prevenció de Residus d’Envasos (PEP), Estudi de minimització de residus especials, Declaració anual d’emissions i transferència de contaminants PRTR-CAT, obtenció del codi de productor de residus i obtenció de fitxes d’acceptació de residus.
ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS
Realitzem estudis d’optimització per la gestió de residus i coordinem la gestió de residus a través de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.
CARACTERITZACIÓ DE RESIDUS
Gestionem la caracterització agronòmica dels residus que s’escaiguin, per tal d’avaluar la seva gestió final.
PERMISSOS I AUTORITZACIONS PER LA GESTIÓ DE L’AIGUA
Preparem la documentació necessària per a la obtenció de diferents permisos, depenen de la normativa que els hi afecti: Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament, autoritzacions d’abocament a llera o mar, autoritzacions d’aprofitament d’aigües (legalització de pous) i posterior assessorament per possibles al·legacions a propostes de resolució.
TRÀMITS ADMINISTRATIUS EN GESTIÓ DE L’AIGUA
Complimentem la documentació necessària per donar compliment a la normativa vigent: Declaració de l’ús i contaminació de l’aigua (DUCA), presentació de la Declaració trimestral del Volum d’aigua (B6), gestió de l’autocontrol d’abocament.
ASSESSORAMENT EN GESTIÓ DE L’AIGUA
Realitzem estudis per a la optimització del consum d’aigua.
CARACTERITZACIÓ D’AIGÜES
Gestionem l’anàlisi d’aigües residuals i contramostres (mostres derivades de les inspeccions)
INSPECCIONS DE L’ADMINISTRACIÓ
Assessorament i suport en inspeccions per part de l’administració competent.
LLICÈNCIA D’ACTIVITATS
Tramitem autoritzacions ambientals i llicències ambientals per a noves instal·lacions. Sol·licitem els canvis substancials i no substancials d’activitats existents.
TRÀMITS ADMINISTRATIUS
Tramitem el canvi de nom d’una autorització o llicència ambiental i realitzem tots aquells tràmits que se’n derivin.
ASSESSORAMENT EN LA GESTIÓ DE LLICÈNCIES
Portem a terme l’assessorament per el control inicial i revisions periòdiques de les activitats.
SUBVENCIONS
Confeccionem les memòries per Deduccions per Inversions amb objectius de millores ambientals i sol·licitem el certificat de convalidació d’inversions destinades a la protecció del medi ambient.

 

 


 


APPCC - HACCP - MANIPULADORS D'ALIMENTS - HIGIENE ALIMENTÀRIA - SEGURETAT ALIMENTÀRIA - BRC - IFS - ISO 22000 - ISO 9001 - ISO 14000 - FORMACIÓ SUBVENCIONADA - RGS/RSIPAC - LLICÈNCIA MEDIAMBIENTAL - RIAAC - LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA - AUTORITZACIÓ SANITÀRIA - OUTSOURCING DEPARTAMENT DE QUALITAT - AL·LERGÒGENS - GESTIÓ DE QUALITAT - ECOLÒGIC - BIOLÒGIC - ORGÀNIC - EMPRESA-INDÚSTRIA ELABORADORA ECOLÒGICA - RAMADERIA ECOLÒGICA - PRODUCCIÓ ECOLÒGICA - ELABORADOR - ASSESSORAMENT - PRODUCTE ECOLÒGIC - TRÀMITS CCPAE - AGRICULTURA ECOLÒGICA – INSCRIPCIÓ - INSPECCIÓ - TQM - TQM ELMA.

© 2009 Copyright Tots els Drets Reservats a TQM ELMA CONSULTING, S.L
Disseny Web Actialia (Crèdits)