Presentació
  Sistemes de Gestió
  Assessorament en la Gestió
  Area de Formació
  Producció Agroalimentaria
Ecològica
  Assessorament Legal
  Medi Ambient
  Enginyeria
  Dades de Contacte

 Àrea de sistemes de gestió

Des de tqm elma consulting, S.L. us ajudem a dissenyar i implementar el vostre sistema de gestió perquè sigui eficient per la rendibilitat de la vostra empresa i es pugui certificar per qualsevol dels estàndards que actualment exigeix el mercat.


APPCC
Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics, sistema de gestió certificable per assegurar la qualitat sanitària dels aliments i productes alimentaris que s’elaboren, manipulen, envasen, emmagatzemen, distribueixen i/o serveixen en un establiment i que és requeriment legal segons el Reglament europeu 852/2004.
ISO 9001:2008
Model de sistema de gestió de la qualitat certificable i d’aplicació a qualsevol tipus d’organització.
ISO 14001
Model de sistema de gestió mediambiental certificable i d’aplicació a qualsevol tipus d’organització.
EMAS
Model de sistema de gestió mediambiental certificable i d’aplicació a qualsevol tipus d’organització.
ISO 22000
Model de sistema de gestió de la seguretat alimentària certificable basat en els principis de l’APPCC i en els principis de millora continua dels processos.
BRC
British Retail Consortium, Model de sistema de gestió de la seguretat alimentària certificable i d’utilització al mercat britànic, basat en els principis de l’APPCC i en els principis de millora continua dels processos.
IFS
International Food Standard, Model de sistema de gestió de la seguretat alimentària certificable i d’utilització al mercat franco-alemany, basat en els principis de l’APPCC i en els principis de millora continua dels processos.
LISTA MARC
Sistema de gestió basat en els principis definits en el Reial Decret 265/2008 pel que s’estableixen els requeriments necessaris per tal d’estar registrat a la LLISTA MARC per l’exportació de carn i productes carnis.   
EUREPGAP
Model de sistema de gestió certificable d’aplicació a explotacions agrícoles.
PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA
Sistema de gestió basat en els Reglaments europeus d’obligat compliment 834/2007 i 889/2008. S’estableixen els requeriments per a la producció, elaboració, importació i comercialització dels productes agroalimentaris ecològics.
NOP
National Organic Program. Model de gestió basat en la normativa americana per a la certificació de productes ecològics amb la finalitat de poder exportar-los als Estats Units.
Bio Suisse
Model de gestió basat en la Normativa Bio Suisse destinada a l’exportació de productes ecològics a Suïssa.

 


 


APPCC - HACCP - MANIPULADORS D'ALIMENTS - HIGIENE ALIMENTÀRIA - SEGURETAT ALIMENTÀRIA - BRC - IFS - ISO 22000 - ISO 9001 - ISO 14000 - FORMACIÓ SUBVENCIONADA - RGS/RSIPAC - LLICÈNCIA MEDIAMBIENTAL - RIAAC - LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA - AUTORITZACIÓ SANITÀRIA - OUTSOURCING DEPARTAMENT DE QUALITAT - AL·LERGÒGENS - GESTIÓ DE QUALITAT - ECOLÒGIC - BIOLÒGIC - ORGÀNIC - EMPRESA-INDÚSTRIA ELABORADORA ECOLÒGICA - RAMADERIA ECOLÒGICA - PRODUCCIÓ ECOLÒGICA - ELABORADOR - ASSESSORAMENT - PRODUCTE ECOLÒGIC - TRÀMITS CCPAE - AGRICULTURA ECOLÒGICA – INSCRIPCIÓ - INSPECCIÓ - TQM - TQM ELMA.

© 2009 Copyright Tots els Drets Reservats a TQM ELMA CONSULTING, S.L
Disseny Web Actialia (Crèdits)